لیست مطالب
نمایش 1 - 1 از 1 نتیجه

فیلمهای آموزشی

 
 
نورا حسینی(خواص و رفتارگازها) درس 24 علوم اجتماعی دانش آموز هلیا علوی  
فرنیا پورقلی( خواص و رفتار گازها) فرنیا پورقلی(طیف نوری) فرنیا پورقلی(مولکولهای قطبی )
آرزو مقصودی (موازنه ی واکنش ها) الینا حسنلو(خواص و رفتار گازها) الینا حسنلو(موازنه معادلات)
کار و فناوری نهم(کار با مس) پیوند یونی آرزو مقصودی (نشرنور) 
کار و فناوری هشتم(تریکو و سبدبافی)
کار و فناوری هشتم(شمع سازی)  درس زیست 
تشریح قلب دکوپاژ درس زیست
درس زیست آزمایش سطح و فشار فیزیک درس فناوری
کار و فناوری (کیک یخچالی) کار و فناوری (عروسک سازی) کار و فناوری (عروسک سازی)
درس فیزیک دهم کار و فناوری پایه نهم فیزیک

آرشیو
مشاهده آرشیو صفحه