لیست مطالب

گزارش فعالیتهای پژوهشی دبیرستان نسیم سحر

سال تحصیلی 1402-1401

 

پروژه درس کار و فناوری پایه نهم پودمان عمران  
 
ساخت و پرتاب موشک آبی هوا فضــا دبیرستان نسیم سحر  
 
 
 
 
 

 

 


 
   

 

مشاهده آرشیو صفحه