جدول نقشه سایت

روش استفاده از جدول

جدول زیر اطلاعات را به این صورت نمایش می دهد که هر سطر یک صفحه از پرتال را نشان می دهد که اگر در هر کدام از سلول های جلوی آن تصویری قرار گرفته باشد نشان دهنده آن است که آن صفحه به ستون مربوطه مرتبط بوده و لینک دارد

از / به خانه-home لینک-# ارتباط با ما-contactus لینک-http://www.es1.nasimesaharschool.ir/ehome/web/ لینک-https://karsanj.net/login.php لینک-https://www.ms1.nasimesaharschool.ir/ehome/web/page?slug=Administrative colleagues همکاران آموزشی-colleage دعوت به همکاری-psm پیگیری دعوت به همکاری-followpsm لینک-https://www.karsanj.net/ لینک-https://www.ms1.nasimesaharschool.ir/ehome/web/page?slug=lab nasime sahar لینک-https://www.skyroom.online/ch/nasahar/nano لینک-https://www.skyroom.online/ch/nasahar/bio لینک-https://www.skyroom.online/ch/nasahar/hava لینک-https://www.skyroom.online/ch/nasahar/haft1 لینک-https://www.skyroom.online/ch/nasahar/hasht1 لینک-https://www.skyroom.online/ch/nasahar/noh لینک-https://www.skyroom.online/ch/nasahar/dah لینک-https://www.skyroom.online/ch/nasahar/yazdah لینک-https://www.skyroom.online/ch/nasahar/dahen لینک-https://www.skyroom.online/ch/nasahar/10taj لینک-https://www.skyroom.online/ch/nasahar/three لینک-https://www.skyroom.online/ch/nasahar/11taj لینک-https://www.skyroom.online/ch/nasahar/haft2 لینک-https://www.skyroom.online/ch/nasahar/hasht2 لینک-https://www.skyroom.online/ch/nasahar/11riazi لینک-https://www.skyroom.online/ch/nasahar/7a لینک-https://www.skyroom.online/ch/nasahar/7b لینک-https://www.skyroom.online/ch/nasahar/7c لینک-https://www.skyroom.online/ch/nasahar/8a لینک-https://www.skyroom.online/ch/nasahar/8b لینک-https://www.skyroom.online/ch/nasahar/8c لینک-https://www.skyroom.online/ch/nasahar/daroo7 لینک-https://www.skyroom.online/ch/nasahar/7memari لینک-https://www.skyroom.online/ch/nasahar/7hava لینک-https://www.skyroom.online/ch/nasahar/7khalagh لینک-https://www.skyroom.online/ch/nasahar/daroo8 لینک-https://www.skyroom.online/ch/nasahar/8memari لینک-https://www.skyroom.online/ch/nasahar/8hava لینک-https://www.skyroom.online/ch/nasahar/8khalagh لینک-https://www.skyroom.online/ch/nasahar/daroo9 لینک-https://www.skyroom.online/ch/nasahar/9memari لینک-https://www.skyroom.online/ch/nasahar/9hava لینک-https://www.skyroom.online/ch/nasahar/9khalagh لینک-https://www.ms1.nasimesaharschool.ir/ehome/web/page?slug=nasim ' s research
آر اس اس-rss
آزمون ساز آنلاین-examiner
اخبار تصویری-picnews
ارتباط با ما-contactus
ارزشیابی-evaluation
ارسال کننده پیام-timelinesender
ارسال کننده یادآور-notificationsender
اشتراک گذاری طرح درس-classlistplanshare
اطلاع رسان فایل-filenotification
اطلاع رسان مطالب-notification
المپیاد-olympiad
برترینها-bartar1400
برترینهای مرات-meraat
برد-boardportfolio
پرداخت آنلاین-payment
پروفایل-profile
پیش ثبت نام-preregistration
پیش ثبت نام مرحله به مرحله-preregistrationstep
پیشخوان-dashboard
پیگیری پیش ثبت نام-followcode
پیگیری دعوت به همکاری-followpsm
پیگیری سازنده برد-boardfollowing
پیگیری فرم-followform
تایم لاین-timelinefilter
تخمین رتبه-estimation
تراکنش های پرداخت آنلاین-paymentlog
تولید فاکتور پرداخت آنلاین-paymentinvoice
ثبت لیست نمرات درس ها-reportcourselistinsert
ثبت نام-signup
ثبت نام آزمون-signupexam
ثبت نام کتابخانه-signuplibrary
ثبت نام کلاس-courseclassreg
جدول رده بندی فعالیت آنلاین-leaderboard
جزئیات نمایش دهنده فرم-formbuilderviewdetail
جزییات آزمون آنلاین-onlineexamdetail
جزییات نظر سنجی-poll
جست و جو-search
چاپ آزمون ساز-examinerprint
خانه-home
خود ارزشیابی دفتر کلاسی-classlistselfinsert
خود ارزشیابی دفتر کلاسی پویا-classlistadvancedselfinsert
دعوت به همکاری-psm
رهیاب جی پی اس-gps
سازنده برد-boardcreator
سازنده کامنت برد-boardcomment
سازنده کامنت مطلب-objectcomment
سامانه ایمیل-emailinbox
سامانه پیام-timeline
سامانه پیام داخلی-timelineinternal
سامانه تکلیف-classlistassignment
سامانه غذا-food
سامانه فروشگاه آنلاین-onlineshop
سامانه کلاس آنلاین-onlineclass
سامانه محتوای درسی الکترونیک-coursecontent
فایل سنتر-filecenter
فرهنگی-cultural
فعالیتهای آزمایشگاهی دانش آموزان دبیرستان نسیم سحر-lab nasime sahar
فعالیتهای آموزشی شما-amoozesh
فعالیتهای فرهنگی دبیرستان نسیم سحر-farhangi
فعالیتهای مشاوره و آموزشی-training activities
فعالیتهای نسیم سحر در پژوهش -nasim ' s research
فیلمهای آموزشی-film amoozesh
کادر پژوهش-pajoohesh
کارت آزمون-examcard
کتابخانه-library
کلاسهای کامپیوتر-computer class
کنکور-konkoor
گالری-gallery
گالری دسته بندی شده-galleryclassified
گالری سریع-quickgallery
گزارش تحصیلی-report
گزارش تحصیلی آزمون آنلاین-onlinereport
گزارش تحصیلی آزمون آنلاین تشریحی-onlineexamdescriptivereport
گزارش تحصیلی توصیفی-reportclasslistadvanced
گزارش حضور و غیاب-userentrancelog
گزارش دفتر کلاسی-classlistreport
گزارش دفتر کلاسی پویا-classlistadvancedreport
گزارش فروشگاه آنلاین-onlineshopreport
گزارش لیست نمرات درس ها-reportcourselist
گزارش مطالعه-studyreport
گزارش موارد انضباطی-behaviorreport
لیست ارزشیابی-evaluationlist
محتوای طرح درسی دانش پذیر-classlistplansharestudent
مشاهده برد-boarddetail
مشاهده عبارت-termview
مشاهده مطلب-objectview
ملاقات-meeting
نشان های فعالیت آنلاین-badge
نقشه سایت-sitemap
نمایش برد های سازنده های پیگیری شده-boardfollowingshow
نمایش تولد دانش پذیران-birthdaystudent
نمایش دفتر کلاسی-classlistview
نمایش دفتر کلاسی پویا-classlistadvancedview
نمایش دهنده بلاک-showblock
همکاران آموزشی-colleage
همکاران اداری-Administrative colleagues
ویرایش دانش آموز-editstudent
ویرایش کاربر-edituser